Skip to content

Perkhidmatan Qasya

Kami menyediakan pelbagai perkhidmatan makmal, penasihat saintifik dan bisnis yang berkaitan, atas gabungan orang tempatan yang berkemahiran, rangkaian kurier dan korporasi dengan lebih daripada 50 makmal yang diiktiraf di Asia, Australia, United Kingdom, Eropah dan Amerika Syarikat.

Layar Perkhidmatan

Perkhidmatan Kurier

Sampel akan diterima oleh kurier/ pembantu makmal kami yang efisien dan akan diproses dengan segera di makmal Brunei sebelum di rujukan kepada makmal yang sesuai untuk ujian tersebut.

Jejak Sampel Awda
Back To Top